Otváracie hodiny: Po - Pia od 8:00 do 16:00 tel. kontakt: +421 37 6511597

Mobilné kompresory a bezpečnosť

Bezpečnosť je v každej aplikácii prvoradá. Niekoľko funkcií mobilných kompresorov bolo vyvinutých na účely zaistenia bezpečnosti pri preprave, prevádzke a servise.

Mobilné kompresory a bezpečnosť

Ako bezpečne vykonávať servis mobilných kompresorov?

Údržbu kompresorov môžu vykonávať vyškolení a certifikovaní servisní technici. Pri výbere správneho kompresora je potrebné zamerať sa na tieto funkcie:

 • Šróbovacie filtre pre rýchle výmenu
 • Vstup pre servis na jednej strane stroja. Pokiaľ sú všetky servisné body na rovnakej strane mobilného kompresora, môžete ich integrovať aj do nákladného vozidla a napriek tomu vykonávať údržbu bez akejkoľvek demontáže
 • Bezpečné zakrytie horúcich alebo pohyblivých častí.
 • Servis bez použitia špeciálnych nástrojov. Generálna oprava bude samozrejme vyžadovať prevoz do servisného strediska, ale pravidelný servis kompresoru by ho vyžadovať nemal.

Ako bezpečne prepravovať mobilné kompresory?

Rôzne dopravné prostriedky vyžadujú rôzne bezpečnostné prvky. Pri ťahaní sa uistite, že môžete kompresor bezpečne pripojiť k vozidlu. Pri zdvíhaní sa uistite, že je možné ľahko dosiahnuť na zdvíhacie oká, a že je náklad správne vyvážený, aby sa zbytočne nepohyboval. Pri preprave na nákladom vozidle zaistia bezpečnú prepravu prepravné body, pomocou ktorých bezpečne upevníte  kompresor na mieste. Pri použití kompresora sa uistite, že ho je možné správne pripojiť.

Ako bezpečne obsluhovať kompresor?

Prevádzka mobilného kompresora by mala byť čo najjednoduchšia a najbezpečnejšia. Tento kontrolný zoznam môže pomôcť pri výbere mobilného kompresora, ktorý zvýši bezpečnosť na akomkoľvek pracovisku:

 •  Dodáva sa kompresor so stručným návodom alebo s návodom na obsluhu? Pred uvedením kompresora do prevádzky si vždy preštudujte najskôr návod. Na mobilných kompresoroch spoločnosti     Atlas Copco sú vždy uvedené štítky so základnými pokynmi, umiestnené vedľa riadiacej jednotky.     
 • Tlačidlo núdzového zastavenia umožňuje rýchlu reakciu
 • Uistite sa, že je kompresor správne pripojený. Pre bezpečné nastavenie používajte vždy vhodné, nepoškodené a originálne príslušenstvo. Vzduchové hadice je nutné pred natlakovaním rozložiť.
 • Tlačidlá núdzového zastavenia umožňujú rýchlu akciu v prípade potreby.
 • Digitálne riadiace jednotky zvyšujú užívateľskú prívetivosť a bezpečnosť kompresora. Často taktiež obsahujú alarmy a zvukové varovania v prípade problémov.
 • Potenciálne horúce alebo pohyblivé časti je potrebné zakryť.
 • Vždy používajte ochranné pomôcky!