Otváracie hodiny: Po - Pia od 8:00 do 16:00 tel. kontakt: +421 37 6511597

Najčastejšie otázky z teórie čerpania HONDA

Je možné zvýšiť saciu hĺbku čerpadiel HONDA na viac ako 7 – 8 metrov?

Teoreticky je možné pri atmosférickom tlaku dosiahnuť saciu hĺbku 10,3 m. Toto by však bolo možné dosiahnuť iba pri ideálnom vákuu v čerpadle. Prakticky je teda možné dosiahnuť saciu hĺbku asi do 7,9 m.

Čím je čerpadlo bližšie k zdroju vody, tým lepší výkon podáva a tým väčší je prečerpávaný objem. 

Pri čerpaní z hĺbok väčších ako 7 až 8 metrov je nutné použiť ponorné čerpadlo.

Môžem niečo vedieť o stratách v spojovacích členoch, uzloch, ohyboch a ventiloch?

V priestore ohybov sa vytvárajú turbulencie v prúdení a hydraulické rázy, čo prejaví zvyšením strát v potrubí (miestne straty) kvapaliny a tým znížením prečerpávaného objemu.

Môžete mi dať nejaké praktické rady k výtlačným výškam?

Sacia hĺbka – nemala by pre praktické použitie prekročiť 5 metrov. Ak nemôžete meniť celkovú výtlačnú výšku, je pre čo dosiahnutie čo najväčších prečerpávaných objemov vhodné skrátiť saciu hĺbku na minimum a predĺžiť výtlačnú výšku.

Výtlačná výška – pre praktické použitie je doporučená výtlačná výška do 5 metrov

Celková výtlačná výška – optimálny výkon čerpadla dosiahnete pri celkovej výtlačnej výške do 10 m.

Je možné zvýšiť výtlačnú výšku zvýšením otáčok motora?

Výtlačná výška odstredivého čerpadla je úmerná druhej mocnine otáčok motora. Zvýšením otáčok môže byť výtlačná výška navýšená iba do určitej miery, čím však tiež dôjde k nadmernému zaťaženiu motora, čo sa neodporúča. Prevádzka motora pri nadmerných otáčkach má vo všeobecnosti nepriaznivé účinky na jeho výkon a životnosť.

Ktoré faktory majú vplyv na výkon čerpadla a ako možno redukovať negatívne faktory?

Negatívny vplyv majú:

 • príliš malý priemer hadice znamená väčšie straty
 • dĺžka hadíc – čím dlhšie, tým väčšie straty
 • počet ohybov a uzlov
 • vnútorná textúra hadice
 • hustota kvapaliny
 • prekážky prúdenia

Zlepšenie výkonu čerpadla dosiahneme:

 • použitím hadíc s dostatočným priemerom
 • zmenšením priemeru hadice vzrastá rýchlosť  prúdiacej kvapaliny. Táto by nemala prekročiť 2,5 m/s
 • použiť menej ohybov
 • použitie hladkej hadice
 • použitie kratších hadíc
 • v praxi by straty nemali presahovať 10% z celkovej  výtlačnej výšky čerpadla