Otváracie hodiny: Po - Pia od 8:00 do 16:00 tel. kontakt: +421 37 6511597

Praktické príklady aplikácií čerpania HONDA

praktické príklady aplikácií

Sanie

Dĺžka sacej hadice:    4+3+5 = 12m

Straty v ohyboch:       3 x 1,5 = 4,5m

Celková dĺžka:                        16,5m

Výtlak

Dĺžka výtlačnejj hadice:    12+4+3+1=20m

Straty v ohyboch:                     5 x 1,5=7,5m

Celková dĺžka:                                    27,5m

Sacia hĺbka    

50l/min.:      4+0,26=4.26m

100l/min.:     4+1,00=5,00m

150l/min.:     4+2,06=6,06m

200l/min.:     4+3,30=7,3m

Výtlačná výška

12+0,44=12,44m

12+1,65=13,65m

12+3,44=15,44m

12+5,50=17,50m

Celková výtlačná výška

4,26+12,44=16,72m

5,00+13,65=18,65m

6,06+15,44=21,50m

7,30+17,50=24,80m

odstraňovanie porúch

Samonapĺňacia funkcia čerpadla zlyhala

Príčina

Protiopatrenie

     Príliš nízke otáčky motora     Zvýšte otáčky motora
     Nedostatočné prvonaplnenie čerpadla     Naplňte čerpadlo znova pokým skriňa čerpadla nie je úplne naplnená vodou
     Voda presakuje mechanickým tesnením     Vymeňte mechanické tesnenie
     Sacia hadica je porušená
  • Skontrolujte úniky vody zo sacej hadice
  • Skontrolujte, či je napojenie hadice tesné
  • Skontrolujte, či hadica alebo sací kôš nie sú upchaté
     Príliš veľká sacia hĺbka      Priblížte čerpadlo čo najbližšie k hladine čerpanej vody

Voda je prečerpávaná, ale vo veľmi malých množstvách

Príčina

Protiopatrenie

     Príliš nízke otáčky motora      Zvýšte otáčky motora použitím páčky plynu
     Upchaté otvory koša      Skontrolujte sací kôš a vyčistite ho
     Upchatý impeller      Skontrolujte a vyčistite impeller
     Poškodená sacia hadica
  • Skontrolujte úniky vody zo sacej hadice
  • Zmeňte polohu hadice, aby ste odstránili miesta s možnosťou udržiavania vzduchu
  • Skontrolujte, či priemer hadice v ktoromkoľvek mieste sacej časti nie je príliš malý
     Impeller je príliš opotrebovaný      Vymeňte impeller

súhrnné informácie